Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

Kolik stál IZIP?

 

Kolik stál IZIP? Na odpověď čeká člen správní rady VZP.

"Požádal jsem management VZP, aby připravil konkrétní informace o tom, kolik provozních nebo investičních prostředků bylo vloženo do programu IZIP. Kolik stál za celou historii do konce loňského roku, kolik stál letos. Jedině tak můžeme hovořit o tom, co dál. Dnes není IZIP v klasické lékařské praxi využíván tak, jak by měl," říká v rozhovoru pro Medical Tribune člen správní rady VZP a poslanec parlamentu za TOP 09 PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D...

 

Minulé pondělí 25. 10. se konala správní rada VZP. Pojišťovna schvalovala zdravotně pojistný plán. S jakými výsledky? 
V úvahu přicházely dvě varianty pojistného plánu. První - méně konzervativní - počítala se zapojením všech rezerv, které pojišťovna má. V rezervním fondu by nezůstaly žádné peníze. Nebyly by žádné rezervy s předpokladem, že se v druhém pololetí roku 2011 zlepší stav naší ekonomiky. Počítalo se také s tím, že by se předsunuly platby státu za státní pojištěnce nebo by si pojišťovna vzala kontokorent. Tento první plán byl nakonec zamítnut. Zvolila se druhá varianta – počítat jen s těmi penězi, které pojišťovna má. Tedy použít jen tolik peněz, kolik pojišťovna vybere.

Máte k této podobě pojistného plánu, jak byl schválen, nějaké větší výhrady, nebo jste spokojen? Globálně výhrady nemám. Jsem rád, že neprošla varianta, kdy by pojišťovna spotřebovala své rezervy. To by mohlo vést ke zpožďování plateb zdravotnickým zařízením, což přináší velké těžkosti lékařům, a to jsme již zažili na vlastní kůži.

Někteří lékaři poukazují na to, že současný předseda správní rady byl zvolen nekompletní radou, pouze dvěma třetinami všech členů rady. Podle některých názorů není taková volba platná a měla by se opakovat v plném počtu členů… To, že předseda správní rady nebyl zvolen kompletní radou, je pravda. Pokud je možné dle zákona tuto volbu opakovat, pak bych se tomuto kroku nebránil. Osobně jsem se domníval, že správní rada počká, až bude kompletní, a teprve pak proběhne volba.

Vás to tedy překvapilo, že se o předsedovi hlasovalo v době, kdy nebyla rada kompletní?
Ano. Byl to poněkud nestandardní krok.

Budete sám iniciovat, aby se prošetřilo, zda je taková volba právně v pořádku… 
V tomto okamžiku osobně ne. Ale v rámci TOP 09 se musíme s kolegy domluvit, zda tuto alternativu budeme otevírat.

Pojďme k některým konkrétním sporným krokům VZP, které měla řešit správní rada. Jedním z nich je tendr na vymáhání dluhů za 430 milionů korun. O případ se na jaře začal zajímat antimonopolní úřad. Celá záležitost vyzněla nyní do ztracena. Vrátila se správní rada k problému? S jakými výsledky? K tomuto konkrétnímu případu nemám kompletní informace. Pokud vím, tak byl tento tendr pozastaven. Zatím nevím o tom, že by firmě bývalého pana ministra Němce byly vypláceny nějaké peníze za vymáhání pohledávek. Obecně ale mohu říct, že by bylo určitě užitečné nastavit režim na vymáhání pohledávek. S velkým překvapením jsem zjistil, že VZP má za celou dobu své existence přes 40 miliard pohledávek. Velká část z nich jsou nedobytné, na druhou stranu nemalé částky vymáhat stále lze. Pokud se najde mechanismus, který bude efektivní, který povede k lepšímu vymáhání pohledávek a dluh se sníží, bude to jen dobře. Požádal jsem management VZP, aby na příští správní radě byla problematika pohledávek projednána.

V jaké fázi je v tuto chvíli integrace IZIP v rámci VZP – tedy akcionářské postavení VZP směrem k IZIP? Pojišťovna údajně chystá integrovat portál, přes který se předávají data o všech pacientech, se systémem soukromého IZIPu, a to bez vědomí pojištěnců a zřejmě i bez vědomí správní rady. Máte o něčem takovém informace? Problematikou IZIP se má správní rada zabývat na své příští schůzi koncem listopadu. Já jsem požádal management VZP, aby připravil konkrétní informace o tom, kolik provozních nebo investičních prostředků bylo vloženo do programu IZIP. Kolik stál IZIP za celou historii do konce loňského roku, kolik stál letos. Jedině tak se můžeme hovořit o tom, co dál. Dnes není IZIP v klasické lékařské praxi využíván tak, jak by měl. Myšlenka je to zcela určitě správná, ale její realizace je v tomto okamžiku minimálně velmi komplikovaná. A pokud dnes nejsme přesvědčeni o tom, že IZIP funguje dobře, nejsme v situaci, kdy by VZP měla vstoupit do akciové společnosti. Anebo pokud ano, tak až po předložení jasného závěru a odpovědí na otázky kolik peněz pojišťovna do projektu vloží, co to přinese pacientům a hlavně jaké úspory z toho poplynou v budoucnosti. Tedy nejen, co to bude projekt stát, ale jaké konkrétní prostředky ušetří.

Takže v tuto chvíli byste pro integraci IZIP a VZP nehlasoval… Pokud vím, tak VZP má zatím naprosto minimální podíl v IZIP. Připravuje se nákup asi 35 procent akcií IZIP. Přímé náklady na samotný nákup akcií nejsou nijak velké. Nejde tedy o peníze na nákup podílu v IZIP. Jde o závazky pojišťovny vůči tomuto projektu do budoucna. Neuváže se VZP k něčemu, do čeho bude muset dávat několikanásobně vyšší prostředky než na vlastní nákup akcií? Pracuji v pardubické krajské nemocnici jako primář oddělení klinické biochemie a s IZIP pracujeme tři roky. My data do systému poctivě dáváme, ale nemáme od kolegů lékařů informace o tom, že by je používali. IZIP tedy říká pravdu, že se navyšuje počet zapojených subjektů. Ale propojenost jednotlivých dat je zatím nulová – a to je klíčový problém.

Co by se tedy mělo změnit, abyste vy osobně zvedl ruku pro majetkové propojení VZP s firmou IZIP? Musí být předložen jasný podnikatelský záměr. Víme, že příští rok bude finančně velmi složitý, to je vidět na zdravotně pojistném plánu. A propojování pojišťovny s IZIP by znamenalo další investiční náklady. Nikdo nedokáže odhadnout, jak velké náklady by to byly. Musíme mít jasně dáno, že pokud VZP vstoupí do IZIP, nebude to pojišťovnu stát ani korunu v nákladech včetně nákladů provozních.

Iva Bezděková, www.tribune.cz 

 


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK