Jiří Skalický

DOKTOR | OBČAN | POLITIK

slideone.jpg

O mně

PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

primář oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické krajské nemocnice a.s.

člen TOP09

Kdo jsem?

DOKTOR

Narodil jsem se 3. srpna 1954 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1978. Od téhož roku pracuji v Pardubické krajské nemocnici, od roku 1991 ve funkci primáře oddělení klinické biochemie a diagnostiky. Působím také jako pedagog, od roku 1994 vyučuji na katedře biologických a biochemických věd na pardubické univerzitě. V roce 2008 jsem absolvoval doktorandské studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

OBČAN

Od svých dvou let žiji v Pardubicích a cítím se být rodilým Pardubákem. Znám své město. Dlouhodobě se věnuji pomoci druhým v rámci jedné z největších mezinárodních charitativních organizací LIONS club a podporuji různé charitativní projekty. Jsem také prezidentem Dostihového klubu v Pardubicích. Více než 10 let, až do roku 2014, jsem byl předsedou představenstva společnosti East Bohemian Airport a.s., která provozuje civilní mezinárodní letiště v Pardubicích.

POLITIK

Do politiky jsem vstoupil v roce 1998, kdy jsem se stal zastupitelem a radním města. Ve volbách v roce 2010 jsem byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v roce 2013 se mi podařilo svůj mandát obhájit. Jsem členem Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro obranu. Od roku 2010 jsem členem Správní rady VZP, od března 2014 jejím místopředsedou.

Proč kandiduji?

Chci zúročit své zkušenosti a znalosti z komunální i parlamentní politiky. Vím, jaké jsou běžné, každodenní starosti, potřeby a problémy při správě města, obce. Parlament ČR by měl tvořit takové zákony, které budou ku prospěchu lidí, fungování měst a této země.

Parlament by měli tvořit lidé, kteří znají prakticky potřeby každodenního života. TOP 09 je strana, která dokáže jasně a srozumitelně popsat stav věcí veřejných a navrhnout konkrétní, praktické řešení, která v budoucnu nezničí tuto zemi. Jsem přesvědčen, že slova Cicera „Caveant consules, ne quid respublica detrimenti capiat. Cicero (Ať konzulové dbají, aby věc veřejná neutrpěla škodu)“ je TOP 09 skutečně schopna naplnit.

V komunální politice je mým hlavním cílem zlepšit podmínky pro rozvoj města a pro kvalitu života jeho obyvatel. Chci se zaměřit na:

    * pokračování přímé podpory rozvoje Pardubické krajské nemocnice a následně kvalitní zdravotní péče na území města Pardubice,
    * profesionální a zodpovědné zpracování územního plánu s lokalitami pro bydlení v centru města i v jeho okrajových částech, včetně související občanské vybavenosti a dopravního spojení
    * vytváření podmínek pro příchod nových firem a investorů
    * aktivní podíl na projektech zaměřených na životní prostředí a zlepšování klimatu ve městě.

Co chci přinést voliči?

Pocit, že ho zastupuje někdo, kdo má přehled, zájem o jeho problémy, ví, co chce a dokáže to vysvětlit.

Jaká je moje přidaná hodnota?

Schopnost řešit problémy. Jasně a srozumitelně popsat daný problém. Znalosti, přehled; slušné a korektní jednání. Umění naslouchat, dobrá komunikace. Na základě znalostí k určité problematice nacházet řešení.

 

Profesní životopis PharmDr. Jiřího Skalického, Ph.D. ke stažení ZDE.


2018 © Jiří Skalický - DOKTOR - OBČAN - POLITIK